کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. زمین شیمی و شاخص های زمین زیست محیطی فلزات سنگین در گرد و غبار با منشأ داخلی در استان خوزستان

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-126

10.22055/agen.2018.22101.1352

علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ احمدرضا لاهیجان زاده؛ صدیقه جلالی؛ محسن رضایی؛ مدینه ساعد؛ زهرا فریدونی


3. تحلیل رگرسیونی و ارایه مدل نرخ خرابی و عوامل مؤثر بر آن در تراکتور‌های برخی شهرهای استان خوزستان

دوره 36، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 49-58

فاطمه افشارنیا؛ محمد امین آسودار؛ عباس عبدشاهی