کلیدواژه‌ها = نیشکر
تعداد مقالات: 4
1. تخمین عملکرد کمی و کیفی نیشکر با استفاده از شبکه فازی- عصبی تطبیقی بهبود یافته با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 255-276

10.22055/agen.2020.31091.1511

نگار حافظی؛ محمدجواد شیخ‌داودی؛ هوشنگ بهرامی؛ سید عنایت‌اله علوی


2. تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص‌های رنگی تصاویر دیجیتال هوایی با مدلسازی رگرسیونی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-98

10.22055/agen.2019.26733.1446

سیده عارفه حسینی؛ حسن مسعودی؛ سیدمجید سجادیه؛ سامان آبدانان مهدی زاده


3. ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از ملاس نیشکر در ایران

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-27

10.22055/agen.2018.15602.1213

محسن سلیمانی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید


4. خصوصیات برشی، خمشی و فشاری ساقه نیشکر در قسمت های مختلف ساقه

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 67-80

10.22055/agen.2016.12275

رضا طباطبایی کلور؛ رمضان هادی پور