نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.37398.1604

بهنام کامکار؛ پریسا علی زاده دهکردی؛ پویا اعلایی بازکیایی؛ امید عبدی