نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت سیستم پایش عملکرد خطی‌کار‌‌ها

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 215-233

10.22055/agen.2020.32555.1556

هادی کریمی؛ حسین نوید؛ بهرام بشارتی