نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص باقی مانده سم استامی پراید در آلبالو در درجات مختلف رسیدگی به کمک بینی الکترونیک

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 235-254

10.22055/agen.2020.32233.1535

ناهید عقیلی ناطق؛ عادیه انور؛ محمد جعفر دالوند