نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) به شکل‌های شیمیایی آهن در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-125

10.22055/agen.2020.31311.1513

سیده آمنه قریشی امیری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور