نویسنده = ���������� ������ �������������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین عملکرد کمی و کیفی نیشکر با استفاده از شبکه فازی- عصبی تطبیقی بهبود یافته با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 255-276

10.22055/agen.2020.31091.1511

نگار حافظی؛ محمدجواد شیخ‌داودی؛ هوشنگ بهرامی؛ سید عنایت‌اله علوی