نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خشک‌کردن به لیمو در یک خشک کن جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش گرمایش خورشیدی با خشک کردن سنتی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-82

10.22055/agen.2019.27951.1473

شمسی سودمندمقدم؛ محمد شریفی؛ حماد ذرعی فروش؛ حسین مبلی