نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-50

10.22055/agen.2019.27635.1462

حسن بلبل؛ مجید فکری؛ مجید حجازی مهریزی؛ ناصر برومند