نویسنده = ���������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی راکتور آزمایشگاهی بستر گرانولی ثابت (SGBR) جهت تولید بیوگاز

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-108

10.22055/agen.2019.26625.1442

مصطفی پارسایی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ ذبیع اله مهدوی فر