نویسنده = �������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر سه ماده‌ی بهساز بر قابلیت کربن اندوزی و دیگر ویژگی‌های خاک و اندام های مختلف گندم

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-182

10.22055/agen.2020.32253.1542

محمد زینوند؛ افسانه عالی نژادیان؛ محمد فیضیان؛ امیدعلی اکبرپور