نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص‌های رنگی تصاویر دیجیتال هوایی با مدلسازی رگرسیونی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-98

10.22055/agen.2019.26733.1446

سیده عارفه حسینی؛ حسن مسعودی؛ سیدمجید سجادیه؛ سامان آبدانان مهدی زاده