نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نانو ذرات اکسید آهن عامل‌دار بر میزان جذب روی و برخی شاخص های رشدی گندم در شرایط گلخانه ای

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-146

10.22055/agen.2018.25035.1413

علی عبدالهی؛ مهدی تقوی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی