نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ارتعاشی کوبنده کمباین جاندیر 955 با استفاده از آنالیز مودال عملیاتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-125

10.22055/agen.2019.24782.1406

حامد غفارزاده زارع؛ علی ملکی؛ محسن ایرانی رهقی؛ مجید لشگری