نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. درجه بندی خرمای رقم زاهدی بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از روش های پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84

10.22055/agen.2019.23352.1374

محمد رسول عفیفی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده