نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییر کاربری بر ویژگی‌های فیزیکی و حاصلخیزی خاک‌های منطقه نهبندان

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-69

10.22055/agen.2018.21955.1350

سیدمحمد موسوی؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا