نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه خشک کن دقیق با قابلیت برنامه ریزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-54

10.22055/agen.2019.22786.1362

محمد مومنی ارانی؛ عباس رضایی اصل؛ عظیم قاسم نژاد