نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اجزاء محدود برهم‌کنش چرخ محرک- خاک برای برآورد توزیع تنش عمودی خاک

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 113-125

10.22055/agen.2016.12278

عارف مردانی؛ نسا دیباگر؛ اسعد مدرس مطلق