نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 117-131

10.22055/agen.2017.12608

اسماء شعبانی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ صبیره گلشاهی


2. ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد درصد سدیم تبادلی در خاک های دشت سیستان

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 77-93

10.22055/agen.2016.11667

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی