نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر مواد اصلاحی آلی، شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفو فیزیولوژیک نهال‎های پسته در شرایط مزرعه

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 107-124

10.22055/agen.2017.13081

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور