نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شنهای روان اهواز

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 29-42

10.22055/agen.2015.11273

مریم جمشید صفا؛ بیژن خلیلی مقدم؛ سیروس جعفری؛ شجاع قربانی دشتکی