نویسنده = �������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های ایران با استفاده از روش های گوناگون

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-77

10.22055/agen.2015.11275

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ اعظم جعفری