نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 117-131

10.22055/agen.2017.12608

اسماء شعبانی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ صبیره گلشاهی