نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-125

10.22055/agen.2015.11278

نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی