نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و ارزیابی یک سامانه تقویت کننده نیروی پدال کلاچ تراکتور مسی فرگوسن285

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-24

10.22055/agen.2020.27650.1463

سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده؛ امید بهرامی