نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد درصد سدیم تبادلی در خاک های دشت سیستان

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 77-93

10.22055/agen.2016.11667

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی