دوره 46 (1402)
دوره 45 (1401)
دوره 44 (1400)
دوره 43 (1399)
دوره 42 (1398)
دوره 41 (1397)
دوره 40 (1396)
دوره 39 (1395)
دوره 38 (1394)
دوره 37 (1393)
دوره 36 (1392)
دوره 35 (1391)
دوره 34 (1390)
دوره 33 (1389)
دوره 32 (1388)
دوره 30 (1386)
دوره 29 (1385)
دوره 28 (1384)
دوره 27 (1383)
دوره 25 (1381)
دوره 24 (1380)
دوره 21 (1377)
دوره 18 (1374)
دوره 15 (1370)
دوره 14 (1369)
دوره 13 (1368)
دوره 11 (1365)
دوره 8 (1361)
دوره 7 (1359)
دوره 5 (1357)
دوره 4 (1356)
دوره 3 (1355)
دوره 2 (1354)
دوره 1.31 (1353)
کشاورزی دقیق
مدلسازی عملکرد گندم با استفاده از برخی خصوصیات خاک در مقیاس مزرعه (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی سد سیستان، دانشگاه زابل)

علیرضا دهمرده؛ علی شهریاری؛ محمدرضا پهلوان راد؛ اسماء شعبانی؛ مریم قربانی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 81-95

https://doi.org/10.22055/agen.2021.35343.1588

چکیده
  مدل‌های گیاهان زراعی از بخش‌های مهم مدلسازی‌های اکولوژیک می‌باشد زیرا این مدل‌ها امکان پیش‌بینی سیستم‌های گیاهی و افزایش فهم درباره چگونگی عملکرد آنها را فراهم می‌آورد. گندم یکی از محصولات زراعی کلیدی است که در سراسر جهان کشت می‌شود، لذا مطالعه این محصول استراتژیک اهمیت ویژه‌ای دارد و این تحقیق با هدف مدلسازی عملکرد گندم با ...  بیشتر

تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

اسماء شعبانی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ صبیره گلشاهی

دوره 39، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 117-131

https://doi.org/10.22055/agen.2017.12608

چکیده
  یک مطالعه مقایسه­ای با هدف بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) برای پیش­بینی پایداری خاکدانه­های بزرگتر از 25/0 میلی­متر در روش الک تر(250SAW>) در کاربری­های مختلف منطقه میانکنگی سیستان انجام شد. بدین منظور تعداد 140 نمونه خاک از اراضی کشاورزی، مرتعی و بایر منطقه تهیه و برخی ویژگی­های خاک از جمله بافت، ...  بیشتر

ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد درصد سدیم تبادلی در خاک های دشت سیستان

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی

دوره 38، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 77-93

https://doi.org/10.22055/agen.2016.11667

چکیده
  شناخت تغییرات درصد سدیم تبادلی (ESP) و اطلاع از مقدار آن در خاک­های سدیمی یا شور و سدیمی جهت برآورد مقدار مواد اصلاح‌کننده و مدیریت اراضی، امری ضروری است. اندازه­گیری این ویژگی به دلیل اینکه اندازه­گیری ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) مشکل و زمان­بر است، پر هزینه و همراه با خطا می­باشد. از این رو ارائه روشی که بتوان با استفاده از شاخص ...  بیشتر