نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 13-28

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومندنسب