نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با آزمایش پوست آن به روش فراصوت عبوری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 43-57

10.22055/agen.2015.11274

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ منیژه مختاری دیزجی