نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 33-45

محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان املاح خاک در فرایند آبشویی

دوره 34، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 13-28

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومندنسب