نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عملکرد و تعیین حد آستانه مقاومت به شوری دو گیاه گندم و جو با استفاده از مدل SWAP : مطالعه موردی- دشت گرمسار

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-54

10.22055/agen.2017.12554

فروغ کامیاب طالش؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ مجید وظیفه دوست؛ مریم نوابیان؛ محمد شایان نژاد