نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه‌ ایده آل برای جو آبی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 141-154

10.22055/agen.2017.13083

مسلم ثروتی؛ مجید پیشنماز احمدی؛ حمیدرضا ممتاز؛ مصطفی حسنلو