نویسنده = ���������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات برشی، خمشی و فشاری ساقه نیشکر در قسمت های مختلف ساقه

دوره 39، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 67-80

10.22055/agen.2016.12275

رضا طباطبایی کلور؛ رمضان هادی پور