نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره لندست ETM+در منطقه ای در جنوب اهواز

دوره 37، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 23-34

نگین حسنوندی؛ احمد لندی؛ حمیدرضا متین فر؛ محمد حسن طاهرزاده