نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود فسفر و ترکیب‌های هیدروکسید دوگانه لایه‌ای بر پایه بیوچار و هیدروچار بر ماده خشک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ذرت

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-146

10.22055/agen.2019.26602.1441

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان؛ علیرضا ختائی