نویسنده = ���������� ���� ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر دما و کودگاوی بر تولید بیوگاز از باگاس نیشکر

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-117

10.22055/agen.2020.29932.1497

محمد جعفر ملک زاده؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ مجید سجادیه


2. طراحی راکتور آزمایشگاهی بستر گرانولی ثابت (SGBR) جهت تولید بیوگاز

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-108

10.22055/agen.2019.26625.1442

مصطفی پارسایی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ ذبیع اله مهدوی فر