نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی فرآیند پیرولیز سریع ضایعات نیشکر به کمک روش سطح پاسخ

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-363

10.22055/agen.2020.33697.1568

نیما نوروزی؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد جواد شیخ داودی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


2. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل و تنظیم فشار باد تایر تراکتور

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-31

10.22055/agen.2019.29949.1498

حدیث مهرگان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی