نویسنده = شعبان قوامی جولندان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد سامانه تولید آب با استفاده از سرمایش زمین

دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 313-323

10.22055/agen.2021.37787.1610

شایان حاجی نجف؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن مسعودی


2. بهینه سازی فرآیند پیرولیز سریع ضایعات نیشکر به کمک روش سطح پاسخ

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-363

10.22055/agen.2020.33697.1568

نیما نوروزی؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد جواد شیخ داودی؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


3. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل و تنظیم فشار باد تایر تراکتور

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-31

10.22055/agen.2019.29949.1498

حدیث مهرگان؛ شعبان قوامی جولندان؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی