نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-125

10.22055/agen.2015.11278

نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی


3. تاثیر روش‌‌های خاک‌ورزی، کوددهی و کنترل علف‌‌های هرز بر عملکرد ذرت دانه‌ای در شمال استان خوزستان

دوره 36، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-16

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ اسکندر زند؛ خلیل عالمی سعید