نویسنده = ���������� ������ ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر دما و نرخ گرمایش در تهیه روغن قطران از دانه و هسته زیتون تلخ به روش تجزیه حرارتی و پایداری آن در سوخت گازوئیل

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-44

10.22055/agen.2017.12553

محمد مظفری تاج؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ احمد عطایی