نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر آلودگی شیمیایی ناشی از سمپاشی مزرعه بر رفتار زنبور عسل با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 199-214

10.22055/agen.2020.30972.1508

زهرا عبداله زارع؛ نواب کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


2. ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-125

10.22055/agen.2015.11278

نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی