نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد مدل رگرسیون لاجیستیک چندجمله‌ای در شناسایی رقومی کلاس‌های خاک منطقه کوهبنان کرمان

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 293-313

10.22055/agen.2020.32275.1540

مریم ایزدی بیدانی؛ اعظم جعفری؛ محمد هادی فرپور؛ مجتبی زراعت پیشه


3. نقشه برداری رقومی خاک به کمک اطلاعات میراثی: پژوهش موردی منطقه فاریاب کرمان

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-48

10.22055/agen.2018.26477.1439

منصوره خالقی؛ اعظم جعفری؛ محمد هادی فرپور