نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های ایران با استفاده از روش های گوناگون

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-77

10.22055/agen.2015.11275

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ اعظم جعفری


2. تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 79-93

10.22055/agen.2015.11276

لیلا ندرلو؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید؛ فریدون سرمدیان؛ حسین جوادی کیا؛ محمدیاسر ترابی


3. نقشه‌برداری رقومی کلاس‌های خاک با استفاده از انواع روش های داده کاوی در منطقه ی اردکان استان یزد

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 101-115

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان؛ محمدجواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان