نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی حرکت رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل LEACHN

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 33-45

محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده