نویسنده = ���������� �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما، طول مدت رطوبت دهی و رطوبت نهایی بر درصد خرد شدگی در چند رقم متداول برنج

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 17-31

عزت الله عسکری اصلی ارده؛ محمدجواد شیخ داودی؛ زهرا بساطی؛ نسیم صالحی بابامیری