نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز

دوره 39، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22055/agen.2017.12552

مهدی رکابی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ حمید مرتضی پور