نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر مدیریت اراضی بر فرسایش پذیری خاک-مطالعه موردی بخشی از حوزه‏ی آبخیز زاینده رود

دوره 40، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-119

10.22055/agen.2018.18172.1281

الهه کرمی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ بیژن خلیلی مقدم


2. بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شنهای روان اهواز

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 29-42

10.22055/agen.2015.11273

مریم جمشید صفا؛ بیژن خلیلی مقدم؛ سیروس جعفری؛ شجاع قربانی دشتکی