نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کود زیستی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط گلخانه‌ای

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 73-86

علیرضا فلاح؛ سمیه مومنی؛ شایان شریعتی


2. تاثیر مایه زنی به بذر و خاک زادمایه باکتری افزاینده رشد گیاه (سودوموناس فلورسنس) بر عملکرد و جذب برخی عناصر در ذرت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 93-107

شایان شریعتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پوربابائی؛ فاطمه شریعتی