نویسنده = ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر تغییرات دما و pH بر میزان تولید زیست‌گاز در فرآیند هضم بی‌هوازی پسماند تقطیر نیشکر (ویناس)

دوره 44، شماره 1، بهار 1400

10.22055/agen.2021.32852.1562

محسن سلیمانی؛ وحید جهانگیری بلطاقی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ ذبیح الله مهدوی فر


2. ساخت و ارزیابی یک سامانه نظارت همزمان بر پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات از راه دور (RTPM)

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 109-125

10.22055/agen.2015.11278

نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی


3. تاثیر دما، طول مدت رطوبت دهی و رطوبت نهایی بر درصد خرد شدگی در چند رقم متداول برنج

دوره 37، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 17-31

عزت الله عسکری اصلی ارده؛ محمدجواد شیخ داودی؛ زهرا بساطی؛ نسیم صالحی بابامیری