نویسنده = حسن ذکی دیزجی
تعداد مقالات: 3
1. درجه بندی خرمای رقم زاهدی بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از روش های پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84

10.22055/agen.2019.23352.1374

محمد رسول عفیفی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده


2. پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراکی در طی فرآیند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 38، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 145-161

10.22055/agen.2016.11671

حدیث نعمت پور ملک آباد؛ محمد جواد شیخ داودی؛ اسماعیل خراسانی فردوانی؛ حسن ذکی دیزجی


3. بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با آزمایش پوست آن به روش فراصوت عبوری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 43-57

10.22055/agen.2015.11274

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ منیژه مختاری دیزجی